TMA voor medewerkers

TMA persoonlijkheidstest voor medewerkers

Leer het gedrag van je medewerker(s) beter begrijpen

Kat-Haros geeft managers inzicht in het voorkeursgedrag van medewerkers. Vinden ze het prettig om dingen af te maken of verleggen ze bij voorkeur en groot gemak hun prioriteiten?

Voor de ene situatie heb je de die-hard nodig en op het andere moment juist iemand die gemakkelijk kan meebewegen. Hoe prettig zou het zijn als je hier inzicht in hebt? Dan wordt het neerzetten van jouw resultaten een stuk eenvoudiger.

Wij helpen jou om het beste uit je medewerkers te halen. Niet door ze of jou iets aan te leren, maar alle drijfveren en talenten uitvoerig in kaart te brengen. We doen dat met de TMA talentenanalyse, een handige tool om belangrijke gegevens te krijgen.

Als de TMA analyse is gemaakt, geven we jou handvatten om er gebruik van te maken. Ook begeleiden we jou en je medewerkers graag met hun persoonlijke ontwikkeldoelen die uit de tma analyse naar voren kunnen komen.

TMA analyse, TMA medewerkers, TMA rapport, TMA professional

HOE KAN JE DE RESULTATEN VAN DE TMA-ANALYSE GEBRUIKEN?

Steven meer complimenten geven

Uit de analyse van Steven blijkt dat hij complimenten zeer waardeert. Dat geeft jou als manager belangrijke informatie. Complimenten voor zijn inzet en prestaties is een belangrijke brandstof. Dit is feitelijk de ‘aan-knop’ van Steven. Middels het geven van erkenning en complimenten kun je hem dus maximaal motiveren en stimuleren en daarmee zijn werkplezier en effectiviteit eenvoudig vergroten. Hoe makkelijk is dat?

Marianne op grote projecten zetten

Uit de TMA-analyse van Marianne blijkt dat zij houdt van competentie, succes wil hebben en uitdaging nodig heeft. Voor jou als manager fijn om te weten als er ambitieuze projecten te doen zijn. En weet ook dat de mogelijke valkuil van dit voorkeursgedrag is dat Marianne haar balans werk/privé dan uit het oog kan verliezen. Kortom iets voor jou om te monitoren. Want je wilt haar graag aan boord houden toch?

John meer de leiding geven

Uit de TMA Talentenanalyse van John blijkt dat hij een grote veerkracht bezit. Dat betekent dat hij fouten niet snel op zichzelf betrekt. Daarmee kan hij goed verantwoordelijkheid dragen en is daarop goed aanspreekbaar. Plezierig om te weten in jouw werkoverleg met hem!

IDEALE BRUG NAAR VERDERE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Als er inzicht is in het voorkeursgedrag en het gewenste gedrag is een leerdoel snel geformuleerd. De TMA talentenanalyse raadt ook specifieke leerstijlen aan. Ook geeft de analyse aan wat energieslurpers zijn en met welke talenten een medewerker zich juist op een energiegevende manier kan ontwikkelen.

We begeleiden je van TMA tot Z en bieden dan ook effectieve vervolgtrajecten aan voor jou en je medewerker(s), zoals:

Tineke, Kat haros, TMA persoonlijk, TMA methode, TMA professional

Nieuwsgierig naar wat wij je kunnen bieden?

Tevreden klanten