Over Kat-Haros

Over ons

Mission statement

 

Aandacht werkt!

Wij leveren een concrete bijdrage aan resultaat door potentieel (verborgen) talent zichtbaar te maken en deze in te zetten bij zakelijke en persoonlijke groei en ontwikkeling in jouw team en organisatie. 

Wij brengen gemak en plezier terug op de werkvloer.

Aandacht voor talent zorgt voor het kunnen vinden, (ver)binden en boeien van je medewerker. Immers alles wat je aandacht geeft groeit!

 Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld een beetje mooier wordt als mensen en organisaties werken vanuit hun talenten. 

Aandacht geven aan de mens en het team zorgt voor groei en daarmee ontstaat er een mooie energie. Dan gaan persoonlijke en zakelijke groei en ontwikkeling hand in hand.


Why

What

How

Wij geloven erin dat iedereen een goed mens is en een plek verdient waar dat tot uiting kan komen. Wij dragen hier graag met Kat-Haros een steentje aan bij. Dat kan in onze ogen door mensen te laten zijn wie ze daadwerkelijk zijn. Op deze manier stimuleren we een wereld van gelukkige mensen en succesvolle bedrijven.

Een bijdrage leveren aan werkplezier en gemak brengen is wat ons blij maakt. Dat kan in onze ogen door mensen te laten zijn wie ze daadwerkelijk zijn. Daarmee motivatie, betrokkenheid en samenwerking creëren is de gedeelde persoonlijke missie van ons.

Onze dienstverlening is erop gericht om het beste uit mensen te halen en mensen met plezier hun werk te laten doen. Daarover vind je op deze website veel informatie.

Onze naam

Kat-Haros betekent goed mens.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een goed mens is met zijn of haar unieke talenten. Om dat tot uiting te laten komen is het belangrijk dat die talenten tot hun recht komen in de juiste omgeving. Dat kom je als mens helemaal tot bloei.

Wie

Kat-Haros is een organisatie met doorgewinterde professionals die houden van groei, ontwikkeling en succes van hun opdrachtgevers. Met jou meedenken in praktische oplossingen is essentieel voor ons. Ieder van ons maakt de dingen graag makkelijk(er) voor mensen, teams & organisaties.

Bart

Tineke

Samenwerkingspartners

Bart krijgt energie van het coachen van medewerkers om te worden wie ze werkelijk zijn om daarmee een bijdrage te leveren aan de klanttevredenheid. Daarom werkt hij graag als TMA coach. Met zijn jarenlange ervaring in complexe contexten weet hij dat hij zich de 1 op 1’s als een vis in het water voelt.

Tineke houdt van het (terug) brengen van echtheid in organisaties, mensen in hun kracht zetten, het echte gesprek aangaan met elkaar om samenwerking, betrokkenheid en motivatie te verhogen. Zij kijkt vooral naar wat er (wel) is en is een verbinder pur sang. Ook is zij een gedreven TMA fan en geeft jaarlijks vele TMA (Team) certificeringstrainingen.

STYR

Met STYR werkt Kat-Haros samen op het gebied van organisatie(in)richting, beoordelen en belonen. Gericht op borging van expertise van functiewaardering.

Wij geloven allebei dat basis principes als helderheid, consistentie en fairness rust brengen in organisaties.
 

Magneteers

Met Magneteers werkt Kat-Haros samen aan professionalisatie van de HR organisatie bij verschillende snelgroeiende bedrijven. Denk aan het verbeteren van de performance cyclus, het introduceren van een salarishuis of het optimaliseren van de (online) wervingsprocessen. 

BEROEPSCODE KAT-HAROS

Dienstverlenende verantwoordelijkheid

Vanuit onze discretie:
 • stellen we de invalshoek van de cliënt centraal en stellen we ons faciliterend op,
 • zijn we eerlijk en open in onze relatie met cliënten en richten we ons op duurzame dienstverlening,
 • maken we bij de uitoefening van ons beroep geen misbruik van onze uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht,
 • verplichten we ons tot geheimhouding van hetgeen ons bij de uitoefening van ons beroep ter kennis komt, voor zover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie),
 • stimuleren we een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening,
 • geven we rekenschap van ons handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

Professionele verantwoordelijkheid

Vanuit onze professionele competentie:
 • geven we eerlijk en volledig inzicht in onze kwalificaties en beperkingen ten aanzien van ons handelen, wanneer dat wordt verlangd,
 • ontwikkelen we onze professionele deskundigheid en blijven we op de hoogte van de recente ontwikkelingen op ons vakgebied,
 • kenmerkt onze relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden,
 • onthouden wij ons van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten of het beroep kan schaden.

Persoonlijke integriteit

Vanuit onze persoonlijke integriteit:

 • handelen we op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid),
 • doen we alleen dat wat we op basis van onze eigen en professionele normen en waarden kunnen verantwoorden,
 • proberen we een juiste balans te vinden tussen onze doelen en belangen en die van anderen.

Tevreden klanten