TMA, TMA team, Kat-Haros logo

Over Kat-Haros

Over ons

Mission statement

Wij leveren een concrete bijdrage aan resultaat door potentieel (verborgen) talent zichtbaar te maken en deze in te zetten bij zakelijke en persoonlijke groei en ontwikkeling in jouw team en organisatie. Daarom zeggen wij:

Talent werkt!

Wij geloven erin dat de wereld een beetje mooier wordt als mensen en organisaties werken vanuit hun talenten. Dan geeft persoonlijke en zakelijke groei en ontwikkeling, energie en gaat het dus gemakkelijker.
TMA team, TMA Methode, TMA Analyse, wat is TMA, Kat haros team

Why

What

How

Wij geloven erin dat iedereen een goed mens is en een plek verdient waar dat tot uiting kan komen. Wij dragen hier graag met Kat-Haros een steentje aan bij. Dat kan in onze ogen door mensen te laten zijn wie ze daadwerkelijk zijn. Op deze manier stimuleren we een wereld van gelukkige mensen en succesvolle bedrijven.
Een bijdrage leveren aan werkplezier en gemak brengen is wat ons blij maakt. Dat kan in onze ogen door mensen te laten zijn wie ze daadwerkelijk zijn. Daarmee motivatie, betrokkenheid en samenwerking creëren is de gedeelde persoonlijke missie van onze teamleden.
Onze dienstverlening is erop gericht om het beste uit mensen te halen en mensen met plezier hun werk te laten doen. Daarover vind je op deze website veel informatie.

Onze naam

Onze naam sluit aan waar wij in geloven, want Kat-Haros is afgeleid van het Katharisme en betekent Bon Homme ofwel; goed mens.

Volgens het Katharisme kan Iedereen die in zijn geest oprecht zoekt en zijn levensweg daarnaar richt een Katharos worden: een goed mens in de hoogste betekenis van het woord. Goed zijn zonder uitsluitend rekening te houden met zichzelf, oprechte eenvoud en harmonische natuurlijkheid.
Dat sluit naadloos aan op onze missie.

Wie

Kat-Haros is een organisatie met doorgewinterde professionals die houden van groei, ontwikkeling en succes van hun opdrachtgevers. Met jou meedenken in praktische oplossingen is essentieel voor ons. Ieder van ons maakt de dingen graag makkelijk(er) voor mensen, teams & organisaties.

Bart

Tineke

Samenwerkingspartners

Bart krijgt energie van het coachen van medewerkers om te worden wie ze werkelijk zijn om daarmee een bijdrage te leveren aan de klanttevredenheid. Daarom werkt hij graag als TMA coach. Met zijn jarenlange ervaring in complexe contexten weet hij dat hij zich de 1 op 1’s als een vis in het water voelt.
Bart, TMA Analyse, TMA methode, Talent motivatie
Tineke houdt van het (terug) brengen van echtheid in organisaties, mensen in hun kracht zetten, het echte gesprek aangaan met elkaar om samenwerking, betrokkenheid en motivatie te verhogen. Zij kijkt vooral naar wat er (wel) is en is een verbinder pur sang. Ook is zij een gedreven TMA fan en geeft jaarlijks vele TMA (Team) certificeringstrainingen.
Tineke, TMA Methode, TMA anlyse, Kat Haros

Motion Consult

Kat-Haros zorgt met Talent Management voor inzicht in de talenten en drijfveren van iedere medewerker. Motion Consult voegt daar kennis en ervaring van dynamiek in teams aan toe door juist naar het systeem te kijken in plaats van naar het individu.

Magneteers

Met Magneteers werkt Kat-Haros samen aan professionalisatie van de HR organisatie bij verschillende snelgroeiende bedrijven. Denk aan het verbeteren van de performance cyclus, het introduceren van een salarishuis of het optimaliseren van de (online) wervingsprocessen. 

BEROEPSCODE KAT-HAROS

Dienstverlenende verantwoordelijkheid

Vanuit onze discretie:
 • stellen we de invalshoek van de cliënt centraal en stellen we ons faciliterend op,
 • zijn we eerlijk en open in onze relatie met cliënten en richten we ons op duurzame dienstverlening,
 • maken we bij de uitoefening van ons beroep geen misbruik van onze uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht,
 • verplichten we ons tot geheimhouding van hetgeen ons bij de uitoefening van ons beroep ter kennis komt, voor zover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie),
 • stimuleren we een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening,
 • geven we rekenschap van ons handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

Professionele verantwoordelijkheid

Vanuit onze professionele competentie:
 • geven we eerlijk en volledig inzicht in onze kwalificaties en beperkingen ten aanzien van ons handelen, wanneer dat wordt verlangd,
 • ontwikkelen we onze professionele deskundigheid en blijven we op de hoogte van de recente ontwikkelingen op ons vakgebied,
 • kenmerkt onze relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden,
 • onthouden wij ons van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten of het beroep kan schaden.

Persoonlijke integriteit

Vanuit onze persoonlijke integriteit:

 • handelen we op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid),
 • doen we alleen dat wat we op basis van onze eigen en professionele normen en waarden kunnen verantwoorden,
 • proberen we een juiste balans te vinden tussen onze doelen en belangen en die van anderen.

Tevreden klanten