Management team ontwikkeling

Beter samenwerken met meer resultaat

In hoeverre is jouw MT goed ingespeeld op elkaar? Kennen jullie elkaars kracht? Weten jullie om te gaan met elkaars zwakte? Een MT team is een belangrijke pijler voor de organisatie. Juist daarom is het zo belangrijk dat de teamontwikkeling aandacht krijgt. Kat-Haros helpt hierbij door team ontwikkelingstrajecten. 

Met behulp van de TMA Analyse maken we een scan van het Managent Team. Vervolgens zoomen we in op de uitdagingen en de potentie die in dit team zit. 

In één of meerdere teamsessies komen we met elkaar tot  mooie resultaten. 

De quick-wins van onze inbreng zijn bijvoorbeeld:

    • Teamleden krijgen onderling begrip. Hierdoor verbetert direct de samenwerking en betrokkenheid;
    • Optimale inzet van unieke talenten boost bedrijfsresultaten en werkplezier;
    • Praktische tools die direct helpen om de teambalans te herstellen 
    • Behaal doelstellingen sneller en met minder moeite
TMA workshop, TMA team, TMA analyse, TMA methode, TMA spel, TMA medewerkers

Het teamontwikkeltraject

Vanuit een individueel talenten coachgesprek gaan de teamleden een ontwikkeltraject aan. Gedurende drie teamsessies integreren we talentgericht werken. Altijd vanuit een positieve ontwikkelingsgerichte benadering. We focussen op talenten en hoe we die optimaal kunnen inzetten. Wat gaat er al goed? Hoe kunnen we op een slimme manier omgaan met minder sterke punten?

Tijdens de team ontwikkel sessies vertalen we de adviezen naar concrete en praktische afspraken waar je direct de volgende dag mee aan de slag kunt. Daarvoor creëren we draagvlak bij alle deelnemers.

Resultaten van het management team ontwikkeltraject

Praktisch inzetbaar

Direct na de eerste sessie hebben de teamleden concrete rapportages en gespreksstof om mee verder te gaan. Ook kunnen we indien gewenst bij elke sessie een lijst van actiepunten afstemmen waardoor teamontwikkeling continu op de agenda van het MT team blijft staan.

Sneller doelstellingen behalen

Door een betere samenwerking en meer mogelijkheden om elkaars talenten te benutten, wordt het MT team effectiever. Dat betekent voor de organisatie dat de doelstellingen ook sneller behaald kunnen worden. 

Maximale inzet van unieke talenten

Het MT team leert elkaar kennen en weet ook beter welke rol een ieder kan pakken in een overleg of een samenwerking. Zo wordt elk uniek talent optimaal benut. Dat maakt het werk niet alleen beter, maar zeker ook leuker. Voor het MT team zelf en hun eigen teams. 

Nieuwsgierig naar wat wij je kunnen bieden?

Tevreden klanten