360 graden feedback

360° Feedback

Er ontstaat steeds meer behoefte om eilandjes te doorbreken en medewerkers met elkaar in contact te laten treden over het functioneren en de samenwerking. Veel medewerkers vinden het zelf ook prettig om te weten waar ze staan: “wat doe ik goed en wat kan beter?”

Het traditionele functioneringsgesprek loopt eigenlijk op zijn laatste benen. Voor veel leidinggevenden is het eigenlijk niet te doen om met een span of control van soms wel 30 tot 40 medewerkers jaarlijks een inhoudelijk zinvol functioneringsgesprek te voeren. Het wordt daarom steeds belangrijker dat medewerkers elkaar structureel feedback geven.

Bij de 360°-feedbackmethode krijgt een medewerker feedback van diverse personen op het werk. Hier worden naast de leidinggevende ook collega’s, ondergeschikten en eventueel klanten bij betrokken. Ook moet een medewerker zichzelf beoordelen. Zo worden alle personen rondom de medewerker bij het feedbackproces betrokken. Vandaar de naam 360°-feedback: een volledige cirkel om de persoon heen.

johari venster, competentie matrix, competenties, persoonlijke ontwikkeling, TMA analyse

VOORDELEN 360° FEEDBACK VOOR DIRECTIE EN RVT

De 360°-feedback is niet alleen voor medewerkers een goede methode. Ook is het geschikt voor solistische functies, zoals directiefuncties. Kenmerkend voor de methode is dat een directie vanuit verschillende richtingen feedback ontvangt. Niet alleen de Raad van Toezicht, Raad van Beheer en Raad van Commissarissen, maar ook MT leden, externe partijen en zelfs cliënten en business partners of leveranciers kunnen optreden als feedbackgever.

Daarnaast beoordeelt de directie ook zichzelf. Hierdoor ontstaat een rijk en geschakeerd beeld van de directie. Dit beeld kan vervolgens als basis dienen voor een ontwikkeltraject.

Een goede toepassing van 360° feedback levert zowel directies als de Raad van Toezicht/Raad van Beheer veel voordelen op. De directie zelf:

De Raad van Toezicht/ Raad van Beheer/ Raad van commissarissen krijgt:

Tip: De 360 graden feedback maakt deel uit van het NVZD (bestuurders in de zorg) accreditatietraject.

Hoe werkt het?

ONZE ROL

Kat-Haros adviseert, coacht en begeleidt leidinggevenden, directies en management bij het opzetten en/of uitvoeren van de 360° feedback cyclus.

Nieuwsgierig naar wat wij je kunnen bieden?