Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB

Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB

Harm Vissers

Adviseur beroepspraktijkvorming praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Tineke is duidelijk een ervaren vakvrouw. Heel prettig dat ze oprecht vriendelijk en open is en dit combineert met een duidelijke uitleg en effectief timemanagement. Tineke geeft bovendien leiding zonder expliciet te sturen. Ze begrenst door ruimte te geven. Dat voelt heel natuurlijk en zet cursisten letterlijk aan. Ons team creëerde hierdoor zelf een veilige, prikkelende leeromgeving. En we wisten ons in korte tijd te ontwikkelen tot gecertificeerde TMA professionals. Ik beveel haar van harte aan!!

22 maart 2018, Harm was een klant van Tineke

Kat-Haros, TMA Professional, TMA Opleiding, TMA coaching

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email