Keen Design

Keen Design

Angelique Overbeek

COO

‘Talent ontwikkelen doen we bij Keen al jaren met veel plezier met Tineke van Kat-Haros. Zij is als ervaren vakvrouw mede-facilitator in de ontwikkeling van onze talentvolle medewerkers. Op beleidsniveau is ze een krachtige professional gebleken bij het adviseren van Keen Design bij het opstellen van functieprofielen, het opzetten van het salarishuis en de vormgeving van Het Nieuwe Beoordelen. Hierin werkte Tineke succesvol samen met Laura Zijlstra van Magneteers.’

 

Onderstaande case is uit het boek: “TMA van Talent naar Performance”:

De persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers vond Iwan Cuijpers van Keen Design altijd al belangrijk. Maar sinds de invoering
van de TMA Methode is het nog meer een speerpunt van de organisatie geworden. “TMA zit in ons DNA.” Nieuwjaarsvoornemens, daarmee vergelijkt Managing Partner Iwan Cuijpers de situatie van vóór TMA. ,,Je maakt ze, maar na een paar maanden schuif je ze vaak onbewust weer aan de kant. Zo ging het ook met de doelen die werden gesteld in het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) van medewerkers; door de dagelijkse beslommeringen, zowel op werk als privé, zakten ze vaak weer weg”, vertelt hij. ,,Ik wist dat het anders moest kunnen”, zegt Cuijpers. ,,Toen ik via via hoorde over de TMA Methode sprak vooral het kijken naar competenties me aan. Creatie is maar de helft van ons werk, een groot deel is procesbegeleiding. Dat vereist ook weer bepaalde competenties en het leek me goed om daar in ontwikkelingsplannen meer rekening mee te gaan houden.”

Externe coach
Cuijpers volgde zelf de training tot TMA Professional. ,,We kozen bewust voor een externe coach”, vertelt hij. ,,We zijn een klein bedrijf en willen de mensen de ruimte geven voor die ontwikkeling. Dan werkt het in mijn ogen beter als degene die de mensen coacht niet ook de beoordelingsgesprekken doet.” Niet veel later begon Keen Design de talentenanalyse in te zetten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. ,,Het blijkt een heel waardevolle tool als onderwerp van het derde gesprek, voordat we besluiten om een voorstel doen. Niet alleen om te kiezen wie de beste kandidaat is voor die baan, maar ook wanneer we
slechts één kandidaat hebben. We weten dankzij de talentenanalyse of wat we hebben gezien ook overeenkomt met de competenties van die persoon.”

Heel streng
Julie Pontier was een van de mensen die de talentenanalyse maakte tijdens het sollicitatieproces. ,,Het was een uitgebreide sollicitatieprocedure, anders dan ik gewend was. Wat ik heel goed vond, was dat de uitkomsten klopten met hoe ik ben en hoe ik de dingen doe. Ook de manier waarop de TMA werd besproken, was heel fijn. Het ging allemaal net een stap dieper en zo kreeg ik zelf goed in beeld welke talenten ik heb en welke uitdagingen er voor mij zijn. Het werd mij snel duidelijk hoe belangrijk ze het bij Keen Design vinden om zorgvuldig met die talenten om te gaan. Daardoor voelde ik me heel erg gezien.” Pontier werkt intussen alweer twee jaar binnen de organisatie op de afdeling Sales. Haar TMA gebruikt ze nu nog om naar haar eigen ontwikkeling te kijken. ,,Je hebt iets om op terug te vallen en dat geeft houvast. Ik gebruik een deel van mijn opleidingsbudget voor coaching. Een van mijn valkuilen is dat ik het heel goed wil doen; ik maak niet graag fouten. Dat belemmert me soms in mijn werk, want ik reageer dan soms verlegen en kan heel streng zijn voor mezelf. Coach Tineke Kamerling van Kat-Haros helpt me om milder naar mezelf te kijken.”

,,Samen met Tineke ben ik eerst aan de slag gegaan met mezelf op persoonlijk vlak en gaan we nu toe naar het inhoudelijke stuk”, vervolgt Pontier. ,,Ik wil me verder ontwikkelen in dit bedrijf, maar daarbij wel de juiste competenties aanspreken en kijken naar mijn valkuilen. Ik krijg coaching op maat; Tineke kent de tool zo goed, zij kan helpen verfijnen. Ik ben bijvoorbeeld zelfkritisch, maar niet
altijd. Dus wat triggert het en hoe ga je er dan mee om?”

Schone lei
HR Manager Anqelique Overbeek voerde destijds het TMA-gesprek met Pontier. Ze was zelf niet veel eerder binnen de organisatie komen werken en meteen met de TMA Methode aan de slag gegaan. ,,Ik ben van huis uit psycholoog en heb dus een grote interesse in wat mensen beweegt en hoe je zorgt dat ze zelf uitdagingen aangaan. Ik zag meteen dat je met deze tool mensen spot-on kunt analyseren. En dan niet: wat doe je niet goed? Maar: waar ligt je talent? Waar krijg je energie van, maar ook waarvan niet.”
Overbeek geeft bij sollicitanten die de talentenanalyse invullen aan: dit is het startmoment van je persoonlijke ontwikkeling. ,,Veel mensen zijn enthousiast, anderen vinden het confronterend. Maar ook als we iemand niet aannemen, heeft diegene aanknopingspunten om zichzelf buiten onze organisatie verder te kunnen ontwikkelen. Ze krijgen de resultaten altijd mee en ik zeg erbij: zie het als een cadeautje voor jezelf, want het kan je in de toekomst helpen.” Met degenen die wel binnen de organisatie komen te werken, wordt meteen gekeken naar waarop iemand zich verder kan ontwikkelen. ,,We zijn veel meer gericht op de persoon dan op de inhoudelijke kant”, zegt Overbeek hierover. ,,We lopen de TMA met enige regelmaat door en als het te lang geleden is, of er zijn veel veranderingen in iemands leven geweest, vult diegene de talentenanalyse opnieuw in. Ouder worden en gebeurtenissen in het leven kunnen maken dat je weer anders naar dingen kijkt. Bij ons is er ook ruimte om weer iets achter je te laten en met
een schone lei te kijken naar jezelf.” Zo maakte Iwan Cuijpers de talentenanalyse recent opnieuw. ,,Het was een goed moment om te kijken waar mijn uitdagingen nu liggen. Dat gun ik iedereen, omdat je zo echt kunt groeien. Dat is niet alleen goed voor mensen zelf, maar ook voor onze klanten.”

Positief effect
,,Het fijne is: je voelt in alles dat we bij Keen Design echt kijken naar waar je kracht ligt”, zegt Julie Pontier. ,,Maar ook: waar wil je naartoe en matcht dat met waar het bedrijf naartoe wil? TMA helpt daarbij, omdat je kunt kijken naar jezelf én naar je rol. Het feit dat daar ruimte voor is binnen onze organisatie is heel mooi en heel slim. Want als ik voor mezelf spreek, heb ik minder last van ruis, maar juist meer energie en voel ik me zekerder. Dus het heeft aan twee kanten een positief effect!”

Angelique Overbeek, Keen Design, tma

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email