Wat is procesmanagement:

Organisaties stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van processen.
Welke processen spelen in uw organisatie een belangrijke rol?
Hoe kunt u kostenefficiënter werken, kortere doorlooptijden realiseren en de klanttevredenheid vergroten?
Hoe kunt u tijd, mensen en middelen optimaal inzetten?

 

Waarom procesmanagement:

Steeds meer organisaties komen erachter dat procesmanagement, of Business Process Management (BPM), van toegevoegde waarde kan zijn voor hun organisatie. En wie heeft niet ‘iets’ gelezen waarin de termen Lean, Six Sigma of de combinatie van die twee voorkwamen?
Hierbij worden processen in kaart gebracht. Dit houdt in dat iedereen doorheeft wat zijn eigen plek in de organisatie is: er wordt niet meer geredeneerd vanuit de eigen functie (‘dat is mijn taak niet’ of ‘daar ben ik niet verantwoordelijk voor’) maar vanuit een proces: welke schakel ben jij, wat heb je daarvoor nodig en wat doen anderen weer met ‘jouw’ werk? Of nog idealer: er wordt geredeneerd vanuit de eindklant: welke zaken voeg jij allemaal toe aan het eindproduct voor de klant?
Dit kan heel verhelderend werken. Het schudt iedereen wakker en dwingt om kritisch naar jezelf en elkaar te kijken. Om vervolgens met nieuw elan je werk te doen. Onnodige verspilling wordt weggehaald, werkzaamheden worden meer gestandaardiseerd en medewerkers raken meer op elkaar ingespeeld. Ze weten waarom zaken gebeuren zoals ze (moeten) gebeuren en raken meer betrokken bij hun werk. Een van de denkbeeldige volgorden betreft het richten, inrichten en verrichten in de organisatie.

lean six sigmapng
  • CheeseWorks-0107
  • CheeseWorks-0004

Rol van Kat-Haros:

Kat-Haros analyseert klantwensen en bedrijfsdoelstellingen. Wij zorgen voor efficiënte inrichting en maken verbetervoorstellen voor het management waarin de te nemen stappen helder zijn beschreven. De inrichting wordt samen met de betrokken collegae gedaan door hen hierin te coachen. Wij zijn pas tevreden als de verbeteringen zijn geïmplementeerd en u het als positief ervaart.

Nieuwsgierig naar wat wij je kunnen bieden?

Testimonials

Jim Rohn

Als je geen plan maakt voor je eigen leven zul je worden ingezet in de plannen van iemand anders

Tevreden klanten