Wat is leiderschapsontwikkeling:

Leiderschap is een onmisbaar element om ware veranderingen te realiseren én kan op elk niveau en in elke functie getoond worden.
Door leiderschapsontwikkeling te koppelen aan de ontwikkelingsfase van uw organisatie, ontwikkelt uw organisatie de leiders die uw organisatie nodig heeft.

Is leiderschap te ontwikkelen:

Leiderschapsontwikkeling is mogelijk voor al diegenen die er talent voor hebben. Leiders hoeven overigens niet in alle leiderschapskwaliteiten goed te zijn. Door enerzijds te analyseren welke kwaliteiten exact vereist zijn in welke leidinggevende rol, en anderzijds te analyseren welke talenten nu precies (latent) aanwezig zijn, ontstaat de juiste match van mens en rol.

Stappenplan voor leiderschapsontwikkeling

 1. Analyse:
  Analyseren van de huidige en toekomstige situatie en ambitie van de organisatie, rekening houdend met interne ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt.
 2. Profielen:
  Opstellen van passende leiderschapsprofielen.
 3. Meting:
  Zowel op organisatie-, team- en individueel niveau inzichtelijk maken welk gedrag en talenten aanwezig zijn en hoe groot het verschil is met de wenselijke situatie.
 4. Maatwerk ontwikkelacties:
  Gericht ontwikkelen om te zorgen dat gedrag en prestaties aansluiten bij de huidige en toekomstige eisen. Cruciaal: aandacht voor wat nodig is om gewenst gedrag te stimuleren.
 5. Advies:
  De meting levert ook waardevolle input voor onder meer selectievraagstukken, teaminrichting en herplaatsing.
 6. Evaluatie:
  Evalueren in hoeverre gedrags-, prestatie- en resultaatverbetering zijn bereikt.

Rol van Kat-Haros:

Kat-Haros Adviseert, coacht en begeleidt directies en management bij een op de organisatie afgestemd leiderschaps ontwikkelprogramma.

Nieuwsgierig naar wat wij je kunnen bieden?

Testimonials

Anthony Robbins

Succesvolle mensen stellen betere vragen. En als resultaat daarvan krijgen ze betere antwoorden.

Tevreden klanten